Onze visie

In de schoot van een dynamisch ziekenhuis AZ Herentals werd in 2017 de nieuwe werkgroep medische ontwikkelingshulp Lung Ta Nepal opgericht.

Met het voorbeeld van de indrukwekkende groei van AZ Herentals, zowel architecturaal als equipe medewerkers en wat door nauwe samenwerking en bundelen van krachten en capaciteiten gerealiseerd kan worden, vonden enkele enthousiaste medewerkers zowel uit medisch als paramedisch korps dat het tijd was om ook minder bevoordeelde regio's te helpen. De wens groeide om vanuit onze bevoorrechte positie van eerste wereld medische mogelijkheden, kennis te delen en steun te bieden aan gezondheidswerkers en lokale bevolking en zo projecten helpen realiseren die gerund kunnen worden door de plaatselijke bevolking.

Na een zoektocht tussen verschillende bestaande organisaties leerden we Jaam Jaam Nepal kennen die al meer dan 17 jaar hulp biedt aan de gemeenschappen in de omgeving van Sarangkot, nabij Pokhara in Nepal. Sindsdien is er een samenwerking tussen Jaam Jaam Nepal en Lung Ta Nepal.

De bedoeling is om met steun, zowel financieel, kennisgewijs als organisatorisch de lokale medische zorgwerkers te helpen bij het uitbouwen van enkele medische projecten die de lokale bevolking ten goede komen.
Wij focussen ons momenteel vooral op preventieve zorg en daarom werd er gekozen om te starten met tandzorg en moeder-kind traject.

De dynamiek van Lung Ta Nepal bestaat erin om geld en middelen in te zamelen door het organiseren van activiteiten en verkoopacties. Daarnaast plannen we jaarlijks een reis naar Sarangkot in Nepal met een 4 - 6 leden die dan ter plaatse de opgestarte projecten evalueren en verder helpen en ondersteunen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke aanpak betere garanties biedt om ter plaatse de ingebrachte middelen en kennis te laten renderen. Het zo grensoverschrijdend en cultuuroverschrijdend werken is ook een verrijking voor beide groepen.

Begrippen als wederzijds respect, zelfredzaamheid, bereidwillige kennisuitwisseling staan daarom hoog op ons vaandel. Hiermee verwijzend naar de keuze van onze naam; Lung Ta Nepal.